Zbiorniki DIAMIR

Zbiorniki DIAMIR


  • 4


Sztywność

SN 1 - SN 32

Średnica

800 - 3000 mm

Materiał

PE-HD, PP


Charakterystyka techniczna:

Jednym z charakterystycznych wyrobów są polietylenowe zbiorniki z rur K2-Kan XXL, wyróżniają się wysoką jakością, uniwersalnością oraz szerokim zakresem pojemności. Oferta obejmuje zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od 800 mm do 3000 mm i dowolnych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Zbiorniki oferowane są w sztywnościach obwodowych od SN 2 do SN 32, co daje możliwość dostosowania konstrukcji zbiornika do warunków gruntowo-wodnych oraz specyfikacji projektu. Elementami wyróżniającymi zbiorniki jest budowa ściany na bazie dwuwarstwowej rury K2-Kan XXL oraz możliwość wykonania według indywidualnego projektu.


Przeznaczenie:

Zbiorniki przeznaczone są do przechowywania, magazynowania lub retencji:

  • Ścieków sanitarnych, komunalnych, ścieków deszczowych.

  • Wody pitnej.

  • Wody deszczowej, technicznej, przeciwpożarowej.

  • Substancji ciekłych z przemysłu rolno-spożywczego.

  • Płynnych odchodów zwierzęcych, zbiorniki RSM, nawozy płynne.

  • Agresywnych ścieków przemysłowych.

  • Substancji ciekłych wykorzystywanych w bio-gazowniach.

  • Innych substancji płynnych(zawierających związki chemiczne, w zakresie których PE-HD zachowuje dobrą odporność chemiczną).

Zbiorniki mogą być przeznaczone także do umieszczenia w nich armatury i urządzeń technologicznych oraz innego wyposażenia (schrony). Zbiorniki mogą stanowić obudowy przepompowni, separatorów, itp


Normy

PN-EN 13476-3+A1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),polipropylenu (PP), i polietylenu (PE) – Cześć 3:Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

DIN 16917-2 – Rohre und Formstücke aus termoplastischen Kunstsoffen mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche – Groß über DN 1200 für den Erdeinbau – Teil 2: Anforderungen an Rohre und Formstücke

PN-EN 476:2012 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.


Zalety zbiorników K2-KAN XXL:

100% szczelność (połączenie spawane).

Długookresowa trwałość

Całkowita odporność na korozję

Podwyższona niezawodność (podwójna ścianka)

Szeroki zakres odporności chemicznej

Pełna odporność na promieniowanie UV

Niewielki ciężar

Łatwy i szybki montaż

Możliwość posadowienia także w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Uniwersalność zastosowań

Możliwość zastosowań w pasie drogowym i pod parkingami


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 63/1

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (ITB)

Pobierz
KDWU 64/1

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (IBDiM)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
AT-15-9548/2015

Bezciśnieniowe, podziemne i naziemne zbiorniki DlAMlR z polietylenu (PE) Iub polipropylenu (PP)

Pobierz