System kanalizacji zewnętrznej z PP

System kanalizacji zewnętrznej z PP


  • 4


Sztywność

SN 2 - SN 16

Średnica

110 - 800 mm

Materiał
PP

Charakterystyka techniczna:

System rur kanalizacyjnych z PP produkowany jest w zakresie średnic DN/OD 110800 mm i w klasach sztywności SN 2, SN 4, SN 8SN 12, SN 16. Rury do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowo-brązową (RAL 8023), jednolitą pod względem odcieni i intensywności o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładko-ściennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru.

Polipropylen (PP) jest tworzywem o wysokiej odporności na związki chemiczne. Systemy przewodów rurowych z PP zgodne z niniejszą normą są odporne, w szerokim zakresie odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), na korozję spowodowaną działaniem wody takiej jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe. Informacje dotyczące odporności chemicznej materiału PP podano w ISO/TR 10358:1993, a dotyczące materiałów gumowych w ISO/TR 7620:2005. System kanalizacji z PP wraz uszczelkami jest odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej +90 C. Rury i kształtki są odporne na ścieranie. W szczególnych przypadkach ścieralność można badać zgodnie z metodą podaną w EN 295-3.


Przeznaczenie:

  • W podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej.

  • W trudnych warunkach np.: niskie temperatury, wysoki poziom wód gruntowych; narażonych na ciężkie warunki eksploatacji np.: wysokie temperatury i agresywność chemiczna ścieków, bardzo płytkie lub głębokie posadowienie, duże obciążenia dynamiczne naziomu, podwyższona ścieralność.

  • W grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej.


Normy

PN-EN 1852-1 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu


Zalety rur i kształtek z PP:

Pełna szczelność

Wysoka udarność

Wysoka odporność na naciski punktowe

Wysoka sztywność wzdłużna

Całkowita odporność powierzchni rur na korozję

Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)

Odporność chemiczna w szerokim zakresie odczynu pH, na korozję spowodowaną działaniem medium takich jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe

Wysoka gładkość hydrauliczna powierzchnia rur

Odporność termiczna umożliwia montaż rur w temperaturze do -20°C, oraz przesyłanie ścieków o temperaturze 90°C w sposób ciągły


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 25/1

Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN2, SN4, SN8

 

Pobierz
KDWU 26/1

Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16

Pobierz
KDWU 78/1

Rury z polipropylenu (Lite PP) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 110-800 (SN10)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Rury i oraz kształtki kanalizacyjne PP rury i kształtki kanalizacyjne K2-Kan z polipropylenu (PP) 

Pobierz
ITB-KOT-2017/0250 wydanie 1

Tuleje PP i PS stosowane do podłączania rur kanalizacyjnych oraz jako przejścia szczelne rurociągów przez przegrody budowlane

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania na terenach górniczych rur oraz kształtek z PP do kanalizacji zewnętrznej

Pobierz
Opinia GIG

Dotycząca spełnienia warunków stosowania na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej kształtek wtryskowych wykonanych z PP, w sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej

Pobierz