Rury osłonowe do kabli K2-Kabel

Rury osłonowe do kabli K2-Kabel


Project Description
  • 0


Sztywność

SN 2 - SN 16

Średnica
50 - 225 mm

Materiał

PE-HD


Charakterystyka techniczna:

Do produkcji rur i złączek wykorzystywany jest polietylen wysokiej gęstości oznaczany skrótem PE-HD. Jest to surowiec, który Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie konstrukcji układu oraz dużym zakresem temperatur roboszych (od -50°C do +60°C) pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.

Rury produkowane są zgodnie normą dotyczącą “Systemów rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów”,PN-EN 61386-24. Właściwości rur umożliwiają układanie ich w różnych gruntach i przy zastosowaniu różnych spadków. Duża elastyczność umożliwia między innymi omijanie przeszkód, jakie niespodziewanie mogą pojawić się na planowanej trasie przebiegu rurociągu jak i przy łagodzeniu skutków osiadania gruntu.

Standardowo rury oferowane są w swojach o długości 25 m, 50 m lub w prostych odcinkach o długości 6 oraz 12 m (dotyczy rur o większych średnicach).

W wersji standardowej oferowane są w kolorze niebieskim oraz w kolorze czerwonym bez uszczelek. Na zamówienie oferujemy również rury z uszczelkami oraz w kolorze czarnym odpornym na promieniowanie UV.


Przeznaczenie:

  • Rury do ochrony kabli niskiego i średniego napięcia.

  • Ochrona kabli telekomunikacyjnych, telewizji kablowej, systemow sterowania, sygnalizacji trakcyjnej.

  • Rury moga byc układane w gruntach nawodnionych i agresywnych chemicznie.


Normy

PN-EN 61386-24:2010 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 24: Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.


Zalety rur osłonowych K2-Kan

Dzięki dużej wytrzymałości mogą być stosowane przy budowie autostrad, linii kolejowych czy na terenach przemysłowych lub w innych miejscach, gdzie występujące obciążenia zewnętrzne osiągają znaczne wartości.

Rury łączone są za pomocą dwuzłączek lub kielichów na wcisk, dzięki czemu montaż jest łatwy i przyjemny.

Duża elastyczność pomaga łagodzić również skutki naprężeń powstających na skutek osiadania gruntu.

Zastosowanie polietylenu daję dużą odporność na większość związków chemicznych oraz dużą barierowość w stosunku do gazów.

Dzięki swej dużej wytrzymałości rury osłonowe nie wymagają szczególnej ostrożności podczas ich trsnsportu, rozładunku i składowania.

Dużą zaletą systemu jest linka ułatwiająca wyciąganie przewodów.

Dzięki dużej giętkości omijanie przeszkód podczas budowy rurociągu nigdy nie było łatwiejsze.

Dogodne wymiary zwojów i palet do odcinków, ułatwiają łatwy transport na miejsce projektu.

Duży zakres temperatur roboczych (od -50°C do +60°C) pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 208/1

 Rury oslonowe do kabli GRK, GRB, GRS, o sciankach pelnych i KS, KS-S, KK, KK-S o ściankach strukturalnych z PE DN32 - 250

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2018/0117

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz