Skrzynki rozsączające Hydro-Box

Skrzynki rozsączające Hydro-Box


  • 0


Wytrzymałość na ściskanie w kierunku pionowym

445 kN/m2

Wymiar
800 mm x 800 mm

Materiał

PP


Charakterystyka techniczna:

Podstawową funkcją systemu HYDRO-BOX jest gospodarka wód deszczowych z powierzchni utwardzonych czyli chwilowe gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstawania, a następnie odprowadzenie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Odprowadzanie wód opadowych odbywa się w drodze rozsączania zgodnie z wytycznymi DWA-A138 (wytyczne niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadami).

System HYDRO-BOX, służy do rozsączania lub magazynowania wody deszczowej odprowadzonej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzonych. Zestawy elementów systemu HYDRO-BOX w zależności od wytrzymałości zwieńczenia elementów mogą być montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym i ruchem kołowym samochodów osobowych i ciężarowych.

Ilość skrzynek zastosowana w projektowanym zbiorniku zależna jest od czynników takich jak:
– wielkości powierzchni odwadnianej
– warunków gruntowych oraz miejsca lokalizacji
– intensywności opadów w danym regionie posadowienia
– czasu trwania i częstotliwości opadów

W skład zestawów elementów systemy HYDRO-BOX wchodzą:
– skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX typ H500 o pojemności 500 ml i wysokiej wytrzymałości
– skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX typ H500 inspect z kanałem inspekcyjno-płuczącym(wysokiej wytrzymałości, pojemność 500 ml)
– skrzynki retencyjno-rozsączające o pojemności 250 ml HYDRO-BOX typ H250 (wysokiej wytrzymałości)
– akcesoria przyłączeniowe do skrzynek; płyty zamykające, elementy łączące, króśce przyłączeniowe
– geowłóknina filtracyjna; PP
– geomembrana ; PVC, HDPE, PE
studzienki osadnikowo-filtracyjne DIAMIR 315, 425, 600, 1000

studzienki dławiśco-przelewowe DIAMIR 425, 600
studnie pompowe DIAMIR 600; 1000


Przeznaczenie:

Skrzynki HYDRO-BOX realizują rozwiązania w zakresie rozsączania i magazynowania wody opadowej na terenach budowlanych, przemysłowych, pod nawierzchniami komunikacyjnymi jak parkingi, drogi, ścieżki rowerowe.

  • REGULACJA PRZEPŁYWU – System zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX może regulować odpływ wody retencyjnej. Zebrana w czasie opadów woda, napływająca w sposób nieregularny do zbiornika, jest stabilizowana i wprowadzana do kanalizacji deszczowej w wyznaczonych ilościach i jednostce czasu.

  • ODPROWADZANIE DO GRUNTU – System skrzynkowy HYDRO-BOX umożliwia w przypadku braku kanalizacji deszczowej zretencjowaną wodę w zbiorniku, równomiernie rozłączyć do gruntu z szybkością zależną od współczynnika filtracji gruntu.

  • RETENCJONOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WODY DESZCZOWEJ – Zbiornik zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX, może przyjmować i magazynować wody deszczowe. Zadanie retencjonowania spełnione jest poprzez owinięcie zbiornika geomembraną i geowłókniną zapewniając szczelne przetrzymanie wody.Zalety skrzynek rozsączających Hydro-Box

Ważna dla środowiska, ochrona zasobów wód gruntowych oraz zapobieganie przesuszaniu gleby

Obniżenie kosztów związanych z rosnącymi cenami wody i oczyszczania ścieków

Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP)

System HYDRO-BOX przedstawia zakres swoich mozliwości przy montażu z innymi naszymi systemami kanalizacji zewnętrznej PVC-U, PP, K2- KAN czy studni DIAMIR

Zwolnienie od wprowadzonego niedawno w niektórych miastach i gminach, podatku od deszczówki

Firma posiada kompletne instrukcje, przygotowane z myślą o samodzielnym montażu, dzięki czemu instalację można wykonać we własnym zakresie.

Skrzynki można montować w dowolne zestawy dobrane na podstawie przeprowadzonych obliczeń projektowych. System HYDRO-BOX może być osadzony na terenach obciążonych ruchem drogowym. Musi być wówczas zachowana minimalna głębokość pokrycia gruntem wynoszaca 0,8m i maksymalna głębokość posadowienia wynosząca 3,0m. Skrzynki mogą być obciążone statycznie do obciążenia klasy SLW 60 (samochody ciężarowe) wg DIN 1072

Retencjowanie wody deszczowej – Zbiornik zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX, może przyjmować i magazynować wody deszczowe. Zadanie retencjonowania spełnione jest poprzez owinięcie zbiornika geomembraną i geowłókniną zapewniając szczelne przetrzymanie wody

Zestawy elementów systemu HYDRO BOX mogą być montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym i ruchem kołowym samochodów osobowych i ciężarowych


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 20/1

Zestaw wyrobów systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
ITB-KOT-2017/0266 wydanie 1

Elementy systemu do zagospodarowania HYDRO-BOX wody deszczowej

Pobierz