Drenaż ciężki K2-Dren

Drenaż ciężki K2-Dren


  • 5


Sztywność

SN 8 - SN 16

Średnica
110 - 1000 mm

Materiał

PE-HD, PP, PVC


Charakterystyka techniczna:

Rury systemu K2-Dren są rurami o ściance profilowanej. Rura ma konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna ścianka jest pofalowana a wewnętrzna gładka. Rura jest perforowana. w zależności od typu rury drenarskiej otwory są wykonywane na całej powierzchni rury lub tylko jej części. Do produkcji rur i złączek wykorzystywane jest polietylen lub polipropylen, dzięki czemu charakteryzują się one wysoką udarnością i szerokim zakresem temperatur roboczych. Dwuścienna konstrukcja rur zapewnia im dużą lekkość i elastyczność dzięki czemu montaż rur jest prosty i szybki, a zmiany kierunku mogą być realizowane przy mniejszych średnicach poprzez gięcie rur.

Rury drenarskie produkowane są w typie SN8 o średnicach od DN 110 do DN 1000. Rury i kształtki produkowane są z PE HD, łączone za pomocą złączek fabrycznie zamontowanych na rurach.

Rury drenarskie korugowane klasyfikujemy w podziale na:
TP ( z ang. Totally perforated pipes ) w pełni sączące – szczeliny rozmieszczone na całym obwodzie 360°,
LP ( z ang. Locally perforated pipes ) częściowo sączące – szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
MP ( z ang. Multi purpose pipes ) rury o wielu zastosowaniachsącząco–przepływowe – szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu,
UP ( z ang. Unperforated  pipe ) bez szczelin sączących, dawniej OP


Przeznaczenie:

  • System drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochrony budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów.

  • Dróg wewnętrznych, publicznych i autostrad.

  • Lotnisk, torowisk, obiektów budowlanych kolei miejskiej (metro).

  • Placów magazynowych, terenów przemysłowych, parkingów i placów manewrowych.

  • Wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

  • Ponadto systemy mogą być stosowane do rozsączania wód deszczowych oraz perkolacji.


Normy

 PN-C-89221 – Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

DIN 4262-1 – Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im Verkehrswege und Tiefbau – Teil 1: Rohre, Formstücke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE (EN: Pipes and fittings for subsoil drainage of trafficked areas and underground engineering – Part 1: Pipes, fittings and their joints made from PVC-U, PP and PE)


Zalety systemu drenażu ciężkiego

Rury z filtrem z geowłókniny z PP o gramaturze 90 g/m2 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na procesy biodegradacji.

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniem rur z filtrem z geowłókniny PP oraz ekologicznego filtru z włókna kokosowego.

Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP).

Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2

Rury i kształtki produkowane są z PE-HD, łączone za pomocą złączek fabrycznie zamontowanych na rurach co umożliwia szybszy montaż.

Wysoka odporność rur drenarskich PP oraz PE-HD na korozję chemiczną, biologiczną i fizyczną

Rury dostępne w kilku wariantach sączenia, w zależności od rozmieszczenia perforacji od 360°, 220°, 120° do całkowitego braku perforacji.

Wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie.

Dzięki zastosowaniu zaczepów instalacja oraz konserwacja nigdy nie były prostsze.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 80

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN200 - 1000

Pobierz
KDWU 81

Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800

Pobierz
KDWU 82

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN100 - 400

Pobierz
KDWU 96.1

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz
KDWU 96.2

Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 16-800 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16)

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2018/0117

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz
AT/07-2016-0240-01

Możliwość stosowania w budownictwie rur i kształtek z PVC-U, PP i PE do sieci drenażowych

Pobierz