System drenarski PVC-U

System drenarski PVC-U


 • 1


Sztywność

SN 4

Średnica
50 - 160 mm

Materiał

PVC


Charakterystyka techniczna:

System drenarski PVC-U o ściankach falistych z profilowaną powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną (Typ R1 wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych od DN/OD 50 do DN/OD 160, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

System rur drenarskich korugowanych z PVC-U, składa się z:

 • rur drenarskich z PVC-U, bez otuliny filtracyjnej
 • rur drenarskich z PVC-U, z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego
 • rur drenarskich z PVC-U z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego
 • kształtek do łączenia rur na zamknięcie zaczepowe
 • studzienek drenarskich

Przeznaczenie:

 • System drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochorny budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów.

 • Dróg wewnętrznych, publicznych i autostrad.

 • Lotnisk, torowisk, obiektów budowlanych kolei miejskiej (metro).

 • Placów magazynowych, terenów przemysłowych, parkingów i placów manewrowych.

 • Wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

 • Ponadto systemy mogą być stosowane do rozsączania wód deszczowych oraz perkolacji.


Normy

 PN-C-89221 – Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

DIN 4262-1 – Rohre und Formstücke für die unterirdische Entwässerung im Verkehrswege und Tiefbau – Teil 1: Rohre, Formstücke und deren Verbindungen aus PVC-U, PP und PE (EN: Pipes and fittings for subsoil drainage of trafficked areas and underground engineering – Part 1: Pipes, fittings and their joints made from PVC-U, PP and PE)Zalety systemu drenarskiego z PVC-U:

Rury z filtrem z geowłókniny z PP o gramaturze 90 g/m2 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na procesy biodegradacji

Odporność rur z PVC-U oraz studzienek PP na korozję chemiczną, biologiczną i fizyczną

Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP)

Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2

Bardzo szeroki zakres asortymentowy rur, kształtek oraz studni

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniem rur z filtrem z geowłókniny PP oraz ekologicznego filtru z włókna kokosowego.

Rury dostępne w kilku wariantach sączenia, w zależności od rozmieszczenia perforacji od 360°, 220°, 120° do całkowitego braku perforacji.

Wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie.

Dzięki zastosowaniu zaczepów instalacja oraz konserwacja nigdy nie były prostsze.


Aprobaty, opinie i deklaracje krajowe

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 9/1

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160

Pobierz
KDWU 10/1

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP

Pobierz
KDWU 11/1

Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN50 - 160

Pobierz

Aprobaty, Opinie, Atesty

NazwaOpisPobierz
IBDiM-KOT-2018/0117

Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polieĘlenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli.

Pobierz
AT/07-2016-0240-01

Możliwość stosowania w budownictwie rur i kształtek z PVC-U, PP i PE do sieci drenażowych

Pobierz