Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 1/2 Rury o ściankach strukturalnych z PVC-U Pobierz
KDWU 2

Rury ze ścianką warstwową ML  i kształtki DN 110 - 630 mm

Pobierz
KDWU 3 Rury PVC-U ML SN2 Pobierz
KDWU 4/1 Rury lite z PVC-U DN 110-500 mm Pobierz
KDWU 5

Rury i ksztaltki o ściankach litych z PVC-U SN12, SN16

Pobierz
KDWU 6 Rury lite PVC-U SN10, SN12, SN16 Pobierz
KDWU 21/1 Tuleje ochronne PS DN/OD 110 - 500 mm Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 25/1

Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN2, SN4, SN8

 

Pobierz
KDWU 26/1

Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16

Pobierz
KDWU 78

Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN10

 

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 22/1

Tuleje ochronne PP DN/OD 160 mm i DN/ID 200 - 1000 mm

Pobierz
KDWU 65/1

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN-ID 150-1000

Pobierz
KDWU 66/1

Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN10, SN12

Pobierz
KDWU 67

Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN4, SN8

Pobierz
KDWU 68

Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm SN4, SN8

Pobierz
KDWU 69

Kształtki K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN8

Pobierz
KDWU 70

Kształtki K2-Kan PP DN/OD 160 - 800 mm SN8

Pobierz
KDWU 107

Kształki z PP DN 110 - 800, S16; S13,3; S12,5

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 71

Rury K2-Kan XXL PE DN/ID 600 - 1000 mm SN2, SN4, SN8, SN16

Pobierz
KDWU 72/1

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL z PE DN-ID 600-3000

Pobierz
KDWU 106

Rury K2-Kan XXL PE o ściankach strukturalnych( dwuściennych) DN 600 - 3000

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 35

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315

Pobierz
KDWU 36

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400

Pobierz
KDWU 37

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400K

Pobierz
KDWU 38

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW

Pobierz
KDWU 39

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600

Pobierz
KDWU 40

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000

Pobierz
KDWU 73

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR teleskopowe

Pobierz
KDWU 74

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR bezteleskopowe

Pobierz
KDWU 75

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000

Pobierz
KDWU 83

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 63

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN800 - DN2600 (ITB)

Pobierz
KDWU 64

Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN800 - DN2600 (IBDiM)

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 20/1

Zestaw wyrobów systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 9/1

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160

Pobierz
KDWU 10/1

Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP

Pobierz
KDWU 11/1

Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN50 - 160

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 80

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN200 - 1000

Pobierz
KDWU 81

Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800

Pobierz
KDWU 82

Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN100 - 400

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 208/1

 Rury oslonowe do kabli GRK, GRB, GRS, o sciankach pelnych i KS, KS-S, KK, KK-S o ściankach strukturalnych z PE DN32 - 250

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 7/1

Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN25 - 500

Pobierz
KDWU 8

Kształtki z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN90 - 500

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 46/1

Rury do przesyłania wody DN 16 - 800

Pobierz
KDWU 47/1

Rury do przesyłania wody TYTAN PE DN 25 - 800

Pobierz
KDWU 48/1

Rury do przesyłania wody TYTAN 2/2 PE i 2/3 PE DN 25 - 630ury do przesyłania wody TYTAN 2/2 PE i 2/3 PE DN 25 - 630

Pobierz
KDWU 49/1

Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE DN 75 - 800

Pobierz
KDWU 50/1

Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE/PP DN 75 - 800

Pobierz
KDWU 51/1

Rury z warstwami współwytłaczanymi do przesyłania wody TYTAN TYP 2/2, TYTAN TYP 2 PE DN 25 - 630

Pobierz
KDWU 52/2

Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE/PP DN 75 - 800

Pobierz
KDWU 53

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE DN 16 - 800

Pobierz
KDWU 54/1

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 800

Pobierz
KDWU 55/2

Rury do przesyłania wody Tytan Typ 3 PE; DN 25 - 630

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 28

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych DN 25 - 630

Pobierz
KDWU 29

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE DN 25 - 630

Pobierz
KDWU 30

 Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 16 - 630

Pobierz
KDWU 31

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PE, TYTAN 3PE DN 25 - 630

Pobierz
KDWU 34

Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 16 - 630

Pobierz
KDWU 98

Kształtki segmentowe TYTAN DN 90 - 630

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 23/1

Rury z polipropylenu DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 24/1

 Kształtki z polipropylenu DN 32 - 110 do kanalizacji wewnętrznej

Pobierz
KDWU 44/1

Rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 45/1

Kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110

Pobierz
KDWU 99/1

Wywietrznik dachowy z PVC-U DN 160/110

Pobierz

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

NazwaOpisPobierz
KDWU 12/1

Zestaw elementów z PVC-U do wykonania podsufitek zewnętrznych

Pobierz
KDWU 15/1

Rynny dachowe z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150

Pobierz
KDWU 16/1

Rury spustowe z PVC-U KAROLINA DN 75 - 100

Pobierz
KDWU 17/1

Ksztaltki rynny z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150

Pobierz
KDWU 18/1

Kształtki spustowe z PVC-U KAROLINA 75 i 100

Pobierz
KDWU 19/1

Uchwyty do rynien z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150

Pobierz