Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PPKatalog Cennik

Charakterystyka techniczna:

Kinety studni DIAMIR są produkowane z polipropylenu (PP) metodą wtrysku. Metoda wtrysku zapewnia bardzo wysoką dokładność i powtarzalność produkcji. Rury wznoszące i teleskopowe wytwarzane są metoda wytłaczania z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC).

Wszystkie typy oferowanych studni przechodzą badania laboratoryjne i poligonowe pod kątem wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Ścisłyy nadzór nad jakością naszych produktów zapewnia wdrożony system zarządzania jakością oparty na EN ISO 9001.

  • Przeznaczenie:
      Studnie DIAMIR są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu. Oferta obejmuje następujące rodzaje studzienek:

    • Studzienki niewłazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego.

    • Studzienki włazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej

    • Studnie z osadnikiem są stosowane w kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) i drenażu. W przypadku zastosowania kinet „ślepych" studnie są wykorzystywane np.: jako zbiorniki, przepompownie ścieków czy studnie.

Zalety studni kanalizacyjnych DIAMIR:Oszczędności wynikające z małego ciężaru poszczególnych elementów studni, co pozwala ograniczyć do minimum stosowanie ciężkiego sprzętu i budowanie dróg dojazdowych

Całkowitą szczelność na infiltrację wód gruntowych do wnętrza studni i eksfiltrację ścieków do gruntu, które mogłoby zanieczyścić środowisko

Doskonałe włąściwości hydrauliczne, małe opory przepływu ścieków i brak osadzania się zanieczyszczeń w kinecie

Wysokie parametry wytrzymałościowe, ułatwia inspekcje i czyszczenie dzięki zoptymalizowanej konstrukcji studni

Wysoką odporność na wypór wód gruntowych oraz dostosowanie do zmiennych warunków klimatycznych dzięki użebrowaniu elementów studni

Szybkość i łatwość montażu dzięki połączeniom wciskanym na uszczelkę

Możliwość uzyskania praktycznie każdej wysokości w zakresie do 6 metrów, a teleskopowe zakończenie studni daje możliwość precyzyjnej regulacji wysokości i dopasowania do poziomu nawierzchni utwardzonej

Szeroki asortyment kinet ułatwia projektowanie i wykonawstwo a zastosowanie w kielichach przyłączeniowych przegubów kulowych, daje możliwoœci zmiany kierunku rurociągu o ±7,5 i zabudowę studzienki na kanale o dużym spadku

Co najmniej 100 - letnią żywotność studni dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, tworzyw sztucznych odpornych na ścieranie, ścieki agresywne i wysoką odporność na uderzenia i wydłużenie przy zerwaniu