PRODUKTY    /     Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP
KATALOG

Pobierz PDF

CENNIK

Pobierz PDF
Studnie DIAMIR są przeznaczone do:

budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławowych, przemysłowych) oraz drenażu.

Oferta obejmuje następujące rodzaje studzienek:
-studzienki niewłazowe
-studzienki włazowe
-studzienki z osadnikiem
-studzienki drenarskie
-studzienki prefabrykowane
-studzienki ekscentryczne