Nasze produkty
System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone są do budowy systemów kanalizacji sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i innych. Rury z wydłużonym kielichem są stosowane m.in na terenach objętych szkodami górniczymi, w budownictwie drogowym, itp.

Zobacz produktyKliknij tutaj

System kanalizacji zewnętrznej z PP

Rury i kształtki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu przeznaczone są do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej w trudnych warunkach.

Zobacz produktyKliknij tutaj

System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

Rury K2-Kan przeznaczone są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Mają również zastosowanie w drogownictwie do wykonywania przepustów i odwodnień. Dzięki dużej odporności termicznej i chemicznej mogą być wykorzystywane do budowy bezciśnieniowych sieci przemysłowych.

Zobacz produktyKliknij tutaj

Studnie kanalizacyjne
z PVC -U i PP

Studnie DIAMIR są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu.

Zobacz produktyKliknij tutaj

System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

Odporność na ścieranie jest jedną z najważniejszych cech wyróżniającą rury PE z pośród innych materiałów stosowanych do budowy rurociągów. Dzięki swoim właściwościom rury K2-Kan XXL stosowane są do przesyłu ścieków pochodzących z wód opadowych zawierające znaczne ilości ostrego piasku i innych mediów o wysokiej ścieralności.

Zobacz produktyKliknij tutaj

Zbiorniki DIAMIR
         NOWY PRODUKT !

Jednym z charakterystycznych wyrobów Kaczmarek sa polietylenowe zbiorniki z rur K2-Kan XXL wyróżniające się wysoką jakością, uniwersalnością oraz szerokim zakresem pojemności. Oferta obejmuje zbiorniki w zakresie średnic wewnętrznych od 800mm do 2600mm i dowolnych pojemnościach.

Zobacz produktyKliknij tutaj

System drenarski PVC -U

System rur drenarskich korugowanych z PVC-U przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochrony budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów, oraz do odwadniania dróg.

Zobacz produktyKliknij tutaj

Drenaż ciężki
z PP lub PE HD K2 - Dren

Rury i kształtki K2-Dren przeznaczone są do odwodnienia terenu o podwyższonych wymaganiach, a w szczególności przy budowie: autostrad, dróg, lotnisk, placów startowych, torowisk, wysypisk śmieci.

Zobacz produktyKliknij tutaj

System zagospodarowania
wody deszczowej
HYDRO-BOX

System HYDRO-BOX służy do rozsączania lub magazynowania wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzanych.

Zobacz produktyKliknij tutaj

Rury osłonowe
z PE HD K2 - Kabel

Rury K2-Kabel przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowych (energetycznej, telefonicznej, sygnalizacyjnej i innych). Są wytrzymałe na ściskanie, odporne na uderzenia, przez co odpowiadają wszystkim wymaganiom dotyczącym techniki osłon kablowych.

Zobacz produktyKliknij tutaj

Rury i kształtki ciśnieniowe do sieci wodociągowych z PVC-U

Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U są przeznaczone przede wszystkim do budowy sieci wodociągowych do przesyłania wody pitnej, ścieków kanalizacyjnych i innych mediów. Rury z wydłużonym kielichem są stosowane na terenach objętych szkodami górniczymi.

Zobacz produktyKliknij tutaj

Rury i kształtki do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
z PE 100, PE 100-RC

Rury ciśnieniowe z PE 100 i PE 100-RC przeznaczone są m.in. do budowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz do transportu płynów agresywnych.


Zobacz produktyKliknij tutaj

Rury i kształtki do sieci gazowych
z PE 100 i PE 100-RC

Rury i kształtki segmentowe do rozprowadzania paliw gazowych. Surowcem do produkcji rur gazowych jest polietylen wysokiej gęstości (PE HD) klasy PE 100 i PE 100-RC.


Zobacz produktyKliknij tutaj

System kanalizacji wewnętrznej PP - HT

System przeznaczony do montażu kanalizacji wewnętrznej np. w budownictwie mieszkaniowym jedno-i wielorodzinnym, biurach, pralniach, szpitalach, laboratoriach, jak również do budowy instalacji przemysłowych oraz w rolnictwie.

Zobacz produktyKliknij tutaj

System rynnowy
PVC -U "Karolina"

System rynnowy "Karolina" jest przekroju półokrągłego z klasycznym wywinięciem na zewnątrz od strony frontowej oraz do środka od ściany budynku.

Zobacz produktyKliknij tutaj