Pliki do pobrania
  CENNIKI
 

  Cennik na wszystkie produkty

Pobierz cennik    

 
Cennik aktualizowany 1.12.2017 r.
 Ważność

  KATALOGI I INSTRUKCJE
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

Karta katalogowa    

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

Karta katalogowa    

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

Karta katalogowa    

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

Karta katalogowa    

 

  Zbiorniki DIAMIR

Obecnie niedostępna    

 

  System drenarski z PVC-U

Karta katalogowa    

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

Karta katalogowa    

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

Karta katalogowa    

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

Karta katalogowa    

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

Karta katalogowa    
Instrukcja    

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Karta katalogowa    
Instrukcja    

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

Karta katalogowa    


  KRAJOWE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

KDWU Nr 1
KDWU Nr 2
KDWU Nr 3
KDWU Nr 26
KDWU Nr 4
KDWU Nr 5
KDWU Nr 6
KDWU Nr 21

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

KDWU Nr 25
KDWU Nr 22

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

KDWU Nr 65
KDWU Nr 66
KDWU Nr 67
KDWU Nr 68
KDWU Nr 22
KDWU Nr 69
KDWU Nr 70

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

KDWU Nr 71

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

KDWU Nr 35
KDWU Nr 36
KDWU Nr 37
KDWU Nr 38
KDWU Nr 39
KDWU Nr 40
KDWU Nr 73
KDWU Nr 74
KDWU Nr 75
KDWU Nr 83
KDWU Nr 84
KDWU Nr 85
KDWU Nr 86
KDWU Nr 87
KDWU Nr 88
KDWU Nr 89
KDWU Nr 90

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

KDWU Nr 20

 

  Zbiorniki DIAMIR

KDWU Nr 63
KDWU Nr 64

 

  System drenarski z PVC-U

KDWU Nr 9
KDWU Nr 10
KDWU Nr 11

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

KDWU Nr 80
KDWU Nr 81
KDWU Nr 82

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

KDWU Nr 208

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

KDWU Nr 7
KDWU Nr 8

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

KDWU Nr 46
KDWU Nr 47
KDWU Nr 48
KDWU Nr 49
KDWU Nr 51
KDWU Nr 52
KDWU Nr 50
KDWU Nr 53
KDWU Nr 54
KDWU Nr 57
KDWU Nr 55
KDWU Nr 60
KDWU Nr 56
KDWU Nr 58
KDWU Nr 59
KDWU Nr 61
KDWU Nr 62
KDWU Nr 93

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

KDWU Nr 28
KDWU Nr 29
KDWU Nr 31
KDWU Nr 30
KDWU Nr 34
KDWU Nr 98

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

KDWU Nr 23
KDWU Nr 24
KDWU Nr 99

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

KDWU Nr 15
KDWU Nr 17
KDWU Nr 16
KDWU Nr 18
KDWU Nr 19
KDWU Nr 12


  DEKLARACJE ZGODNOŚCI
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

Deklaracja zgodności 101/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102A/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102B/02.02.2015
Deklaracja zgodności 102R/02.02.2015
Deklaracja zgodności 107/02.02.2015     

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

Deklaracja zgodności 212/02.02.2015     
Deklaracja zgodności 107/02.02.2015     

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

Deklaracja zgodności 206/11.05.2015    
Deklaracja zgodności 206A/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 107/02.02.2015    

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

Deklaracja zgodności 214/02.02.2015    

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

Deklaracja zgodności 105/19.08.2016    
Deklaracja zgodności 105B/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 2/2016                

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

Deklaracja zgodności 213/02.02.2015    

 

  Zbiorniki DIAMIR

Deklaracja zgodności 215/12.11.2015    

 

  System drenarski z PVC-U

Deklaracja zgodności 106/02.02.2015    

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

Deklaracja zgodności 207/02.02.2015    

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

Deklaracja zgodności 208/02.02.2015    

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

Deklaracja zgodności 103/02.02.2015    
Deklaracja zgodności 103B/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 103A/02.02.2015  

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

Deklaracja zgodności 201/02.02.2015    
Deklaracja zgodności 201A/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 202/02.02.2015    
Deklaracja zgodności 202A/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 209/31.08.2015    

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

Deklaracja zgodności 203/12.05.2015    
Deklaracja zgodności 203B/12.05.2015  
Deklaracja zgodności 203C/12.05.2015  
Deklaracja zgodności 211/02.02.2015  

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

Deklaracja zgodności 205/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 108/02.02.2015  

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

Deklaracja zgodności 104/02.02.2015  
Deklaracja zgodności 109/02.02.2015
Deklaracja zgodności 110/02.02.2015
Deklaracja zgodności 111/02.02.2015


  APROBATY, OPINIE, ATESTY
 

  System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

PN-EN 1401-1
PN-EN 13476-2
Aprobata Techniczna AT/2009-03-0530/2
Aprobata Techniczna AT-15-7558/2016
Aprobata Techniczna AT-15-9051/2012
Opinia Techniczna 14.01.2009r. GIG
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP

PN-EN 1852-1
Aprobata Techniczna AT-15-8429/2012
Aneks nr 1 do AT-15-8429/2012
Aprobata Techniczna AT-15-9051/2012
Opinia Techniczna 30.06.2006r. GIG
Opinia Techniczna 28.08.2009r. GIG

 

  System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

PN-EN 13476-3
Aprobata Techniczna AT-15-8429/2012
Aneks Nr 1 do AT-15-8429/2012
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0241-01
Aprobata Techniczna AT-15-9051/2012
Opinia Techniczna 12.08.2009r. GIG

 

  System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL

PN-EN 13476-3
Aprobata Techniczna AT-15-9426/2014
Aprobata Techniczna AT/2014-02-3109

 

  Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

PN-EN 13598-2
Aprobata Techniczna AT-15-9489/2015
Aprobata Techniczna AT/2010-02-0830/2
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0242-01
Aprobata Techniczna AT/2011-02-2706/1
Opinia Techniczna 30.11.2010r. GIG

 

  Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX

Aprobata Techniczna AT-15-9021/2012

 

  Zbiorniki DIAMIR

Aprobata Techniczna AT-15-9548/2015    
Aprobata Techniczna AT/2010-02-0830/2    

 

  System drenarski z PVC-U

Aprobata Techniczna AT/2008-03-1444/3
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0240-01

 

  Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 - Dren

Aprobata Techniczna AT/2008-03-1444/3
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0240-01
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG

 

  Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

PN-EN 61386-24
Aprobata Techniczna AT/2008-03-1444/3

 

  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC - U

PN-EN ISO 1452-2
PN-EN ISO 1452-3
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG
Atest higieniczny HK/W/0110/01/2013

 

  Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC

PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3
Aprobata Techniczna AT-15-7451/2014
Aprobata Techniczna AT/2009-03-2465/2
Opinia Techniczna 29.07.2014r. GIG-TYTAN
Atest higieniczny HK/W/0837/01/2013 PZH
Opinia Techniczna 30.06.2008 GIG-PE100 woda
Opinia Techniczna 30.06.2008 GIG-PE100 kanal

 

  Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

PN-EN 1555-2
PN-EN 1555-3
Certyfikat Zgodności Nr 159/12 - Zetom
Certyfikat Nr 59/15/Z na znak bezp. - Zetom
Decyzja Nr M-19-141/4-13 UDT
Opinia Techniczna 29.07.2014r. GIG-TYTAN
Opinia Techniczna GIG z 30.06.2008r. -PE100

 

  System kanalizacji wewnętrznej PP-HT

PN-EN 1451-1

    System rynnowy z PVC-U 100, 125 i 150

PN-EN 607
PN-EN 1462
PN-EN 12200
Aprobata Techniczna AT-15-9166/2013


  PROGRAMY
  Program do systemu zagospodarowania wody deszczowej HYDRO-BOX

  Pobierz 


  Program do obliczeń hydraulicznych kanalizacji grawitacyjnej

  Pobierz 


  Program do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

  Pobierz 


  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY