PRODUKTY    /     System kanalizacji zewnętrznej z PP
KATALOG

Pobierz PDF

CENNIK

Pobierz PDF
Rury i kształtki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu (PP) przeznaczone są do:

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej.

W trudnych warunkach np.: niskie temperatury, wysoki poziom wód gruntowych; narażonych na ciężkie warunki eksploatacji np.: wysokie temperatury i agresywność chemiczna ścieków, bardzo płytkie lub głębokie posadowienie, duże obciążenia dynamiczne naziomu, podwyższona ścieralność.