System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - KanKatalog Cennik

Charakterystyka techniczna:

System rur i kształtek K2-Kan, pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie stanowi obecnie optymalny system kanalizacyjny pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej, czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycji będą optymalne.

  • Przeznaczenie:
    • Rury K2-Kan posiadają wysoką sztywność obwodową i można te rury stosować do budowy sieci kanalizacyjnej ułozonej na głębokości od 0,8 do 8 metrach na terenach bez obciążenia pod drogami

    • Dzięki wspomnianej wczesniej sztywności systemy K2-Kan mozna zastosować pod drogami o maksymalnym obciążeniu dynamicznym SLW 60 do odprowadzenia wody deszczowej czy odprowadzeniu kanalizacji.

Zalety rur i kształtek K2-Kan:Rury K2-Kan są 2-3 krotnie lzejsze od rur z tworzyw sztucznych gładkościennych o ściankach litych oraz 15-20-krotnie lżejsze od rur kamionkowych czy betonowych.

Wysoka gładkość wewnętrzna powierzchni rur. Wartość bezwzględna współczynnika chropowatości wynosi K=0.00011 mm. (Badania GiG)

Jasny kolor ścianki wewnetrzenej jest dostosowany do lepszeego odblasku przy inspekcji przewodów ułożonych w ziemi kontrolowanych za pomocą przejazdu w przewodzie kamer inspekcyjnych.

System uszczelnień kielichowych nie tylko spełnia funkcję dylatacyjną w wyniku maksymalnych zmian temperatur, ale również długości kielichów są wystarczające do stosowania rur K2-Kan na terenie szkód górniczych przy zachowaniu odpowiedniej szczelności(Badania GiG).

Całkowita odporność powierzchni rur na korozję

Przewody K2 mają dużą zdolność do samooczyszczania

Wysoka odporność na naciski punktowe

Szczelność absolutna

Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)