PRODUKTY    /     System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan
KATALOG

Pobierz PDF

CENNIK

Pobierz PDF
System rur i kształtek K2-Kan:

pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie stanowi obecnie optymalny system kanalizacji pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycyjne będą optymalne.
Rury K2-Kan wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoslimakowe uplastyczniają granulat polipropylenowy...