Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RCKatalog Cennik

Charakterystyka techniczna:

Do produkcji rur i kształtek segmentowych wykorzystywany jest polietylen wysokiej gęstości oznaczany skrótem PE-HD. Jest to surowiec, który doskonale sprawdza się w wielu aplikacjach rurowych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie układania rur oraz dużym zakresem temperatur roboczych pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.

Przedmiotem prezentacji są rury jednowarstwowe z polietylenu PE 100 oraz rury jednowarstwowe lub dwuwarstwowe TYTAN PE/PE i TYTAN PE/PP z polietylenu PE 100-RC i polipropylenu (PP) przeznaczone do przewodów rurowych ciśnieniowych (paliwa gazowe), jak również do wykonywania przepustów pod nasypami drogowymi układanych pod ziemią w pasie drogowym.

System TYTAN składa się z:
- Typ 1 (jednowarstwowa) - Rura z polietylenu PE 100, PE 100-RC
- Typ 2/2 (dwuwarstwowa) - Rura z polietylenu PE 100-RC
- Typ 2/3 (trójwarstwowa) - Rura z polietylenu PE 100-RC
- Typ 3 (dwuwarstwowa) - Rura z polietylenu PE 100-RC z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną z PP
- Typ 3 PLUS (dwuwarstwowa) - Poza warstwą ochronnej jak w typie trzecim posiada również wkładke detekcyjną co łatwia konserwację rurociągu.

Badania rur TYTAN prowadzone w instytucie HESSEL Ingenieurtechnik GmbH oraz w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie potwierdzają ich odporność na skutki zarysowań i obciążeń punktowych, mogących powstać w wyniku budowy sieci w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Odcinki rur w zależności od średnicy i przeznaczenia można łączyć następującymi metodami:
- zgrzewanie doczołowe
- zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych
- łączenie za pomocą kształtek zaciskowych

 • Przeznaczenie:
  Oferta dotyczy systemów przewodów rurowych wykonanych z polietylenu (PE 100, PE 100-RC), zakopanych pod ziemią, przeznaczonych:
  • Przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

  • Przesyłania wody przed jej uzdatnieniem

  • Wody z przeznaczeniem do innych celów

  • do przesyłania paliw gazowych

  • do instalacji sieci gazowych


Zalety systemu TYTAN do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:Dużą wytrzymałość materiału zapewnia bezpieczny montaż w każdych warunkach.

Polietylen charakteryzuje się dużą odpornością chemiczną na większość związków chemicznych.

Dzięki wkładce detekcyjnej konserwacja rurociągu jest jeszcze łatwiejsza.

Rury z polietylenu PE 100 RC posiadają certyfikat zgodności z PAS 1075:2009-04 dotyczący alternatywnych technik układania.

Rury TYTAN PE/PE można łączyć przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe lub złączkami zaciskowymi.

Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż PE mogą być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe PE/stal.

Badania rur TYTAN prowadzone w instytucie HESSEL Ingenieurtechnik GmbH oraz w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie potwierdzają ich odporność na skutki zarysowań i obciążeń punktowych, mogących powstać w wyniku budowy sieci w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

Rury PE dostarczane są w postaci zwojów (kręgów) lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki. Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie uszkodzić.

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza