System ciśnieniowy PVC-UKatalog Instrukcje Cennik

Charakterystyka techniczna:

Rury do kanalizacji ciśnieniowej produkowane są z PVC-U w procesie wytłaczania, mają litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju rury o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych. Podczas procesu produkcji na końcu rury zostaje uformowany kielich z rowkiem do wstawienia uszczelki elastomerowej.

Polichlorek winylu (PVC-U) jest tworzywem o wysokiej odporności na związki chemiczne. System rur i kształtek z PVC-U są odporne na oddziaływanie ścieków o wartościach odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada) na korozję spowodowane działaniem ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych i gruntowych. Informacja dotycząca odporności na związki chemiczne PVC jest określona w wytycznych ISO/TR 10358, a uszczelek elastomerowych w ISO/TR 7620.

W zależności od obszaru zastosowania i preferencji inwestora, rury mogą być wyposażone w uszczelki z dodatkowym pierścieniem stabilizującym (ANGER-Lock). Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu się z rowka kielicha w czasie wykonywania połączenia. Ponadto uszczelki te charakteryzują się zwiększoną szczelnością zarówno na nadciśnienie jak i podciśnienie.

Cały system ciśnieniowy PVC-U przechodzi badania laboratoryjne i poligonowe pod kątem wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne. Ścisły nadzór nad jakością naszych produktów zapewnia wdrożony w firmie system zarządzania jakością oparty na EN ISO 9001.

 • Przeznaczenie:
  Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U mają zastosowanie do budowy systemów ciśnieniowych i podciśnieniowych przesyłających uzdatnioną wodę pitną, wodę surową, wodę do irygacji, wodę przemysłową, ścieki socjalno-bytowe, deszczówkę oraz inne substancje nieoddziaływujące destruktywnie na PVC-U i gumę EPDM z jakiej wykonane są uszczelki połączeń kielichowych.

  • Podziemnych sieci wodociągowych

  • Przesyłania wody nad ziemią, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków

  • Ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią jak i nad ziemią

  • Rury w wersji z wydłużonym kielichem stosowane są na terenach szkód górniczych

Zalety rur ciśnieniowych z PVC-U:Niski ciężar właściwy (1,4 g / cm3) około 5-7 razy mniejszy od ciężaru stali i żeliwa czyni ten system łatwiejszy w montażu i transporcie.

Odporność na korozję wewnętrzną i zewnętrzną, nie wymagają dodatkowych powłok ochronnych

Rury i kształtki z PVC-U są nietoksyczne. Posiadają dopuszczenie do przesyłania wody pitnej (atest PZH).

Duża gładkość powierzchni wewnętrznej powoduje obniżenie oporów przepływu, a w związku z tym mniejsze zużycie energii na pompowanie wody.

Wysoka odporność rur i kształtek na korozję elektrolityczną wywołaną działaniem prądów błądzących oraz na ścieranie.

System kanalizacji z PVC-U wraz uszczelkami jest odporny na maksymalną trwałą temperaturę ścieków powyżej +40 C do +60 C.

Odporność na zarastanie osadami (nie dochodzi do zmniejszenia przekroju wewnętrznego rury).

Łatwy montaż bez użycia specjalistycznego sprzętu.

Okres żywotności minimum 50 lat.