Cenniki

Wszystkie produkty
WEB
System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U
WEB
System kanalizacji zewnętrznej z PP
WEB
System kanalizacji zewnętrznej z PP K2-Kan
WEB
System kanalizacji K2-Kan XXL
WEB
System studni kanalizacyjnych DIAMIR z PVC, PP
WEB
System drenarski z PVC-U
WEB
Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2-Dren
WEB
Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX
WEB
Rury osłonowe z PE HD K2-Kabel
WEB
Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U
WEB
Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC
WEB
Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC
WEB
System kanalizacji wewnętrznej PP-HT niskoszumowej Fonica
WEB
System rynnowy Karolina z PVC-U
WEB

Katalogi i Instrukcje

System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U
System kanalizacji zewnętrznej z PP
System kanalizacji zewnętrznej z PP K2-Kan
System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL
System studni kanalizacyjnych DIAMIR z PVC, PP
System drenarski z PVC-U
Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2-Dren
Skrzynki rozsączające HYDRO-BOX
Rury osłonowe z PE HD K2-Kabel
Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U
Rury i kształtki do sieci wod. i kanal. z PE 100, PE 100-RC
Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC
System kanalizacji wewnętrznej PP-HT niskoszumowej Fonica
System rynnowy Karolina z PVC-U

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych

Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 1/1 Rury o sciankach strukturalnych z PVC-U PN-EN z dnia 22.02.2018 PDF
KDWU Nr 2 Rury ze ścianką warstwową ML z PVC-U i kształtki DN 110 - 630 mm PDF
KDWU Nr 3 Rury PVC-U ML SN2 PDF
KDWU Nr 4/1 Rury lite z PVC-U DN 110-500 mm z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 5 Rury i ksztaltki o sciankach litych z PVC-U SN12, SN16 PDF
KDWU Nr 6 Rury lite PVC-U SN10, SN12, SN16 PDF
KDWU Nr 21/1 Tuleje ochronne PS DN/OD 110 - 500 mm z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 26 Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 22/1 Tuleje ochronne PP DN/OD 160 mm i DN/ID 200 - 1000 mm z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 25 Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN2, SN4, SN8 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 22/1 Tuleje ochronne PP DN/OD 160 mm i DN/ID 200 - 1000 mm z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 26 Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 PDF
KDWU Nr 65/1 Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwyściennych) PP DN-ID 150-1000 mm z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 66 Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN10, SN12 PDF
KDWU Nr 67 Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN4, SN8 PDF
KDWU Nr 68 Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm SN4, SN8 PDF
KDWU Nr 69 Kształtki K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN8 PDF
KDWU Nr 70 Kształtki K2-Kan PP DN/OD 160 - 800 mm SN8 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 71 Rury K2-Kan XXL PE DN/ID 600 - 1000 mm SN2, SN4, SN8, SN16 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 35Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315 PDF
KDWU Nr 36Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 PDF
KDWU Nr 37Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400K PDF
KDWU Nr 38Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW PDF
KDWU Nr 39Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600 PDF
KDWU Nr 40Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 PDF
KDWU Nr 73Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR teleskopowe PDF
KDWU Nr 74Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR bezteleskopowe PDF
KDWU Nr 75Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 PDF
KDWU Nr 83Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 84Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe PDF
KDWU Nr 85Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 PDF
KDWU Nr 86Studzienki osdnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 87Studzienki kanalizacyjne niewłazowe teleskopowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 88Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 89Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 PDF
KDWU Nr 90Studzienki osadnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315,400,400K,425NW,600 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 63Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN800 - DN2600 PDF
KDWU Nr 64Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN800 - DN2600 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 20Zestaw wyrobów systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 9/1 Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 z dnia 22.02.2018 PDF
KDWU Nr 10/1 Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP z dnia 20.02.2018 PDF
KDWU Nr 11/1 Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN50 - 160 z dnia 20.02.2018 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 80 Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN200 - 1000 PDF
KDWU Nr 81 Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800 PDF
KDWU Nr 82 Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN100 - 400 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 208/1 - Rury oslonowe do kabli GRK, GRB, GRS, o sciankach pelnych i KS, KS-S, KK, KK-S o ściankach strukturalnych z PE DN32 - 250 z dnia 02.01.2017 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 7/1 Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN25 - 500 z dnia 05.04.2018 PDF
KDWU Nr 8 Kształtki z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN90 - 500 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 46/1 Rury do przesyłania wody DN 16 - 800 z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 47 Rury do przesyłania wody TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 48 Rury do przesyłania wody TYTAN 2/2 PE i 2/3 PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 49 Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 50 Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 51 Rury z warstwami współwytłaczanymi do przesyłania wody TYTAN TYP 2/2, TYTAN TYP 2 PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 52 Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 53 Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE DN 16 - 800 PDF
KDWU Nr 54 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 55 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 2, Tytan Typ 3 PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 56 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE/PP TYTAN PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 57 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 58 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN TYP 2 PE/PE, TYTAN PLUS TYP 3 PE DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 59 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN TYP 2 PE/PP, TYTAN PLUS TYP 3 PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 60 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 61 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN TYP 2 PE/PE, TYTAN PLUS TYP 3 PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 62 Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 28 Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 29 Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 30 Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 16 - 630 PDF
KDWU Nr 31 Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PE, TYTAN 3PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 34 Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 16 - 630 PDF
KDWU Nr 98 Kształtki segmentowe TYTAN DN 90 - 630 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 23 Rury z polipropylenu DN 32 - 110 PDF
KDWU Nr 24 Kształtki z polipropylenu DN 32 - 110 do kanalizacji wewnętrznej PDF
KDWU Nr 44/1 Rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110 z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 45/1 Kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110 z dnia 02.01.2018 PDF
KDWU Nr 99/1 Wywietrznik dachowy z PVC-U DN 160/110 z dnia 02.01.2018 PDF
Nazwa Opis Pobierz
KDWU Nr 12 Zestaw elementow z PVC-U do wykonania podsufitek zewnetrznych KACZMAREK PDF
KDWU Nr 15/1 Rynny dachowe z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 z dnia 22.01.2018 PDF
KDWU Nr 16/1 Rury spustowe z PVC-U KAROLINA DN 75 - 100 z dnia 22.01.2018 PDF
KDWU Nr 17/1 Ksztaltki rynny z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 z dnia 22.01.2018 PDF
KDWU Nr 18/1 Kształtki spustowe z PVC-U KAROLINA 75 i 100 z dnia 22.01.2018 PDF
KDWU Nr 19/1 Uchwyty do rynien z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 z dnia 22.01.2018 PDF

Archiwum krajowych deklaracji właściwości użytkowych

Nazwa Pobierz
KDWU Nr 1 - Rury o sciankach strukturalnych z PVC-U PN-EN PDF
KDWU Nr 2 - Rury ze ścianką warstwową ML z PVC-U i kształtki DN 110 - 630 mm PDF
KDWU Nr 3 - Rury PVC-U ML SN2 PDF
KDWU Nr 4 - Rury lite z PVC-U DN-OD 110-630 mm PDF
KDWU Nr 5 - Rury i ksztaltki o sciankach litych z PVC-U SN12, SN16 PDF
KDWU Nr 6 - Rury lite PVC-U SN10, SN12, SN16 PDF
KDWU Nr 7 - Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN25 - 500 PDF
KDWU Nr 8 - Kształtki z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN90 - 500 PDF
KDWU Nr 9 - Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 PDF
KDWU Nr 10 - Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP PDF
KDWU Nr 11 - Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN50 - 160 PDF
KDWU Nr 12 - Zestaw elementow z PVC-U do wykonania podsufitek zewnetrznych KACZMAREK PDF
KDWU Nr 15 - Rynny dachowe z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 PDF
KDWU Nr 16 - Rury spustowe z PVC-U KAROLINA DN 75 - 100 PDF
KDWU Nr 17 - Ksztaltki rynny z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 PDF
KDWU Nr 18 - Kształtki spustowe z PVC-U KAROLINA 75 i 100 PDF
KDWU Nr 19 - Uchwyty do rynien z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 PDF
KDWU Nr 20 - Zestaw wyrobów systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej PDF
KDWU Nr 21 - Tuleje ochronne PS DN/OD 110 - 500 mm PDF
KDWU Nr 22 - Tuleje ochronne PP DN/OD 160 mm i DN/ID 200 - 1000 mm PDF
KDWU Nr 23 - Rury z polipropylenu DN 32 - 110 PDF
KDWU Nr 24 - Kształtki z polipropylenu DN 32 - 110 do kanalizacji wewnętrznej PDF
KDWU Nr 25 - Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN2, SN4, SN8 PDF
KDWU Nr 26 - Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 PDF
KDWU Nr 28 - Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 29 - Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 30 - Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 16 - 630 PDF
KDWU Nr 31 - Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PE, TYTAN 3PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 34 - Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 16 - 630 PDF
KDWU Nr 35 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315 PDF
KDWU Nr 36 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 PDF
KDWU Nr 37 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400K PDF
KDWU Nr 38 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW PDF
KDWU Nr 39 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600 PDF
KDWU Nr 40 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 PDF
KDWU Nr 46 - Rury do przesyłania wody DN 16 - 800 PDF
KDWU Nr 47 - Rury do przesyłania wody TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 48 - Rury do przesyłania wody TYTAN 2/2 PE i 2/3 PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 49 - Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 50 - Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 51 - Rury z warstwami współwytłaczanymi do przesyłania wody TYTAN TYP 2/2, TYTAN TYP 2 PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 52 - Rury z usuwalną warstwą do przesyłania wody TYTAN Typ 3 PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 53 - Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE DN 16 - 800 PDF
KDWU Nr 54 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 55 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 2, Tytan Typ 3 PE DN 25 - 630 PDF
KDWU Nr 56 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE/PP TYTAN PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 57 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 58 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN TYP 2 PE/PE, TYTAN PLUS TYP 3 PE DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 59 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN TYP 2 PE/PP, TYTAN PLUS TYP 3 PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 60 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 61 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN TYP 2 PE/PE, TYTAN PLUS TYP 3 PE DN 25 - 800 PDF
KDWU Nr 62 - Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE/PP, TYTAN PLUS PE/PP DN 75 - 800 PDF
KDWU Nr 63 - Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN800 - DN2600 PDF
KDWU Nr 64 - Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN800 - DN2600 PDF
KDWU Nr 65 - Rura K2-Kan DN/ID 200-1000 mm PDF
KDWU Nr 66 - Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN10, SN12 PDF
KDWU Nr 67 - Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN4, SN8 PDF
KDWU Nr 68 - Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm SN4, SN8 PDF
KDWU Nr 69 - Kształtki K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN8 PDF
KDWU Nr 70 - Kształtki K2-Kan PP DN/OD 160 - 800 mm SN8 PDF
KDWU Nr 71 - Rury K2-Kan XXL PE DN/ID 600 - 1000 mm SN2, SN4, SN8, SN16 PDF
KDWU Nr 74 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR bezteleskopowe PDF
KDWU Nr 75 - Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 PDF
KDWU Nr 80 - Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN200 - 1000 PDF
KDWU Nr 81 - Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800 PDF
KDWU Nr 82 - Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN100 - 400 PDF
KDWU Nr 83 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 84 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe PDF
KDWU Nr 85 - Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 PDF
KDWU Nr 86 - Studzienki osdnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 87 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe teleskopowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 88 - Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 PDF
KDWU Nr 89 - Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 PDF
KDWU Nr 90 - Studzienki osadnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315,400,400K,425NW,600 PDF
KDWU Nr 98 - Kształtki segmentowe TYTAN DN 90 - 630 PDF
KDWU Nr 99 - Wywietrznik dachowy z PVC-U DN 110 - 630 PDF
KDWU Nr 208 - Rury oslonowe do kabli GRK, GRB, GRS, o sciankach pelnych i KS, KS-S, KK, KK-S o ściankach strukturalnych z PE DN32 - 250 PDF

Aprobaty, Opinie, Atesty

Nazwa Pobierz
PN-EN 1401-1
PN-EN 13476-2
Aprobata Techniczna AT/2009-03-0530/2 PDF
Aprobata Techniczna AT-15-7558/2016 PDF
Aprobata Techniczna AT-15-9051/2012 PDF
Atest Higieniczny PZH: PVC-U woda i kanalizacja 2018 PDF
Opinia Techniczna 14.01.2009r. GIG PDF
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN 1852-1
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1 PDF
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0250 wydanie 1 PDF
Opinia Techniczna 30.06.2006r. GIG PDF
Opinia Techniczna 28.08.2009r. GIG PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN 13476-3
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1 PDF
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0241-01 PDF
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0250 wydanie 1 PDF
Opinia Techniczna 12.08.2009r. GIG PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN 13476-3
Aprobata Techniczna AT-15-9426/2014 PDF
Aprobata Techniczna AT/2014-02-3109 PDF
Nazwa Pobierz
Norma PN-EN 13598-2-2:2016-09 ( Studzienki DIAMIR )
Norma PN-EN 476:2011 ( Studzienki DIAMIR 800-1000 )
Norma PN-EN 124:2015 ( Włazy i wpusty )
Norma PN-EN 681-1:2002 ( Uszczelki )
Aprobata Techniczna AT-15-9489/2015 PDF
Aprobata Techniczna AT/2010-02-0830/2 PDF
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0242-01 PDF
Aprobata Techniczna AT/2011-02-2706/1 PDF
Opinia Techniczna 30.11.2010r. GIG PDF
Nazwa Pobierz
Aprobata Techniczna AT-15-9548/2015 PDF
Nazwa Pobierz
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0266 wydanie 1 PDF
Nazwa Pobierz
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2018/0117 PDF
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0240-01 PDF
Nazwa Pobierz
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2018/0117 PDF
Aprobata Techniczna AT/07-2016-0240-01 PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN 61386-24
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2018/0117 PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN ISO 1452-2
PN-EN ISO 1452-3
Opinia Techniczna 30.06.2008r. GIG PDF
Atest higieniczny BK/W/0115/01/2018 PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3
Aprobata Techniczna AT-15-7451/2014 PDF
Aprobata Techniczna AT/2009-03-2465/2 PDF
Opinia Techniczna 29.07.2014r. GIG-TYTAN PDF
Atest higieniczny HK/W/0837/01/2013 PZH PDF
Opinia Techniczna 30.06.2008 GIG-PE100 woda PDF
Opinia Techniczna 30.06.2008 GIG-PE100 kanalizacja PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN 1555-2
PN-EN 1555-3
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005-UWB- 030 - ZETOM PDF
Certyfikat Nr 97/17/2 na znak bezpieczeństwa - ZETOM PDF
Decyzję Nr M-19-141/5-16 UDT PDF
Opinia Techniczna 29.07.2014r. GIG-TYTAN PDF
Opinia Techniczna GIG z 30.06.2008r. - PE100 PDF
Nazwa Pobierz
PN-EN 1451-1
Nazwa Pobierz
PN-EN 607
PN-EN 1462
PN-EN 12200
Aprobata Techniczna AT-15-9166/2013 PDF

Programy

Program do systemu zagospodarowania wody deszczowej HYDRO-BOX
ZIP
Program do obliczeń hydraulicznych kanalizacji grawitacyjnej
EXE
Program do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
EXE

Ogólna polityka

Ogólne warunki sprzedaży
PDF
Polityka zintegrowanych systemów zarządzania
PDF