Kanalizacja wewnętrzna PP-HT niskoszumowa Fonica



Katalog Instrukcje Cennik

Charakterystyka techniczna:

System kanalizacji wewnętrznej z PP-HT składa się z zestawu rur i kształtek wykonanych z polipropylenu produkowanych przez Przedsiębiorstwo KACZMAREK, przystosowanych do wzajemnego łączenia przez łączniki kielichowe z uszczelkami z elastomeru. Rury produkowane są metodą wytłaczania, natomiast kształtki - metodą wtrysku. Polipropylen charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach (np. pochodzące z laboratoriów, pralni, szpitali).

Ograniczenia w stosowaniu tego materiału odnoszą się do ścieków zawierających substancje silnie utleniające, takie jak stężony kwas siarkowy, kwas azotowy, chlor, brom i pochodne. Ze względu na neutralność biologiczną materiału, z którego wykonane są poszczególne elementy kanalizacji powyższy system zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym.

Rury i kształtki produkowane są z importowanego od producentów zachodnioeuropejskich granulatu polipropylenu w kolorze szarym i białym o gwarantowanej jakości, potwierdzonej wdrożonym w przedsiębiorstwie systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000.

  • Przeznaczenie:
    • Budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne

    • Biura, szpitale, laboratoria, hotele

    • Instalacje przemysłowe

    • Przemysł spożywczy i rolnictwo

Zalety kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej:



Oznakowanie systemu wykonanego z polipropylenu (PP) symbolem HT (ang. High Temperature, niem. Hohe Temperatur) oznacza, że wyroby te można stosować w przypadku występowania stałych, wysokich wartości temperatur ścieków (do 95ºC).

Z Obejmą Bismat 1000 wskaźnik ważony dźwięku materiałowego nawet poniżej 10 dB

Odporność chemiczna na różnego rodzaju agresywne związki i substancje zawarte w ściekach, zarówno bytowo-gospodarczych, jaki przemysłowych

Trwałość instalacji wykonanych z polipropylenu, określana na minimum 50 lat, gwarantująca wysoką niezawodność i bezawaryjność pracy instalacji w trakcie całego „życia technicznego” obiektu budowlanego.

Niewielki ciężar właściwy rur i kształtek kanalizacji werwnętrznej, ułatwia transport i przyspiesza montaż instalacji.

Szeroki zakres oferowanych długości rur sprawia, że w fazie montażu do minimum zmniejsza się konieczność ich cięcia, i powstających przy tym fragmentów odpadowych.

Zgodność wymiarów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych poszczególnych elementów systemu kanalizacji wewnętrznej PP-HT umożliwia ich bezproblemowe wykorzystywanie w istniejących systemach kanalizacji wewnątrz budynków wykonanych z innych materiałów (np. z polietylenu PE i polichlorku winylu PVC-U; w przypadku instalacji wykonanych z rur i kształtek żeliwnych są dostępne specjalne kształtki łączące)

Rury i kształtki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu cechują gładkie ścianki, co wpływa pozytywnie na warunki hydrauliczne przepływających ścieków – występują zmniejszone opory przepływu, nie odkładają się osady i części stałe zawarte w odprowadzanych ściekach na ściankach rur.

Struktura i właściwości polipropylenu umożliwiają poddawanie wyrobów z niego wykonanych procesowi ponownej przeróbki w 100%. Wpływa to w znaczącym stopniu na ochronę środowiska i oszczędność energii zużywanej w procesie technologicznym.