System kanalizacji zewnętrznej z PPKatalog Cennik

Charakterystyka techniczna:

System rur kanalizacyjnych z PP produkowany jest w zakresie średnic DN/OD 110 – 800 mm i w klasach sztywności SN2; SN4; SN8; SN12; SN16. Rury do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowo-brązową (RAL 8023), jednolitą pod względem odcieni i intensywności o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładkościennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru.

  • Przeznaczenie:
    • W podziemnym bezciśnieniowym odwadniania i kanalizacji

    • W grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej

    • W trudnych warunkach np.: niskie temperatury, wysoki poziom wód gruntowych; narażonych na ciężkie warunki eksploatacji np.: wysokie temperatury i agresywność chemiczna ścieków, bardzo płytkie lub głębokie posadowienie, duże obciążenia dynamiczne naziomu, podwyższona ścieralność

Zalety rur i kształtek z PP:Pełna szczelność

Wysoka udarność

Wysoka odporność na naciski punktowe

Wysoka sztywność wzdłużna

Wysoka gładkość hydrauliczna powierzchni rur

Odporność termiczna umożliwia montaż rur w temperaturze do -20°C, oraz przesyłanie ścieków o temperaturze 90°C w sposób ciągły

Odporność chemiczna w szerokim zakresie odczynu pH, na korozję spowodowaną działaniem medium takich jak ścieki komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe

Całkowita odporność powierzchni rur na korozję

Wysoka trwałość systemu (powyżej 100 lat)