Skrzynki rozsączające Hydro-BoxKatalog Cennik

Charakterystyka techniczna:

Podstawową funkcją systemu HYDRO-BOX jest gospodarka wód deszczowych z powierzchni utwardzonych czyli chwilowe gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstawania, a następnie odprowadzenie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Odprowadzanie wód opadowych odbywa się w drodze rozsączania zgodnie z wytycznymi DWA-A138 (wytyczne niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadami).

System HYDRO-BOX, służy do rozsączania lub magazynowania wody deszczowej odprowadzonej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzonych. Zestawy elementów systemu HYDRO-BOX w zależności od wytrzymałości zwieńczenia elementów mogą być montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym i ruchem kołowym samochodów osobowych i ciężarowych.

Ilość skrzynek zastosowana w projektowanym zbiorniku zależna jest od czynników takich jak:
- wielkości powierzchni odwadnianej
- warunków gruntowych oraz miejsca lokalizacji
- intensywności opadów w danym regionie posadowienia
- czasu trwania i częstotliwości opadów

W skład zestawów elementów systemy HYDRO-BOX wchodzą:
- skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX typ H500 o pojemności 500 ml i wysokiej wytrzymałości
- skrzynki retencyjno-rozsączające HYDRO-BOX typ H500 inspect z kanałem inspekcyjno-płuczącym(wysokiej wytrzymałości, pojemność 500 ml)
- skrzynki retencyjno-rozsączające o pojemności 250 ml HYDRO-BOX typ H250 (wysokiej wytrzymałości)
- akcesoria przyłączeniowe do skrzynek; płyty zamykające, elementy łączące, króśce przyłączeniowe
- geowłóknina filtracyjna; PP
- geomembrana ; PVC, HDPE, PE
- studzienki osadnikowo-filtracyjne DIAMIR 315; 425; 600; 1000
- studzienki dławiśco-przelewowe DIAMIR 425; 600
- studnie pompowe DIAMIR 600; 1000

  • Przeznaczenie:
    Skrzynki HYDRO-BOX realizują rozwiązania w zakresie rozsączania i magazynowania wody opadowej na terenach budowlanych, przemysłowych, pod nawierzchniami komunikacyjnymi jak parkingi, drogi, ścieżki rowerowe.

    • REGULACJA PRZEPŁYWU - System zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX może regulować odpływ wody retencyjnej. Zebrana w czasie opadów woda, napływająca w sposób nieregularny do zbiornika, jest stabilizowana i wprowadzana do kanalizacji deszczowej w wyznaczonych ilościach i jednostce czasu.

    • ODPROWADZANIE DO GRUNTU - System skrzynkowy HYDRO-BOX umożliwia w przypadku braku kanalizacji deszczowej zretencjowaną wodę w zbiorniku, równomiernie rozłączyć do gruntu z szybkością zależną od współczynnika filtracji gruntu.

    • RETENCJONOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WODY DESZCZOWEJ - Zbiornik zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX, może przyjmować i magazynowaæ wody deszczowe. Zadanie retencjonowania spełnione jest poprzez owinięcie zbiornika geomembraną i geowłókniną zapewniając szczelne przetrzymanie wody.

Zalety skrzynek rozsączających Hydro-Box:Skrzynki można montować w dowolne zestawy dobrane na podstawie przeprowadzonych obliczeń projektowych. System HYDRO-BOX może być osadzony na terenach obciążonych ruchem drogowym. Musi być wówczas zachowana minimalna głębokość pokrycia gruntem wynoszaca 0,8m i maksymalna głębokość posadowienia wynosząca 3,0m. Skrzynki mogą być obciążone statycznie do obciążenia klasy SLW 60 (samochody ciężarowe) wg DIN 1072

Retencjowanie wody deszczowej - Zbiornik zbudowany ze skrzynek HYDRO-BOX, może przyjmować i magazynować wody deszczowe. Zadanie retencjonowania spełnione jest poprzez owinięcie zbiornika geomembraną i geowłókniną zapewniając szczelne przetrzymanie wody

Zestawy elementów systemu HYDRO BOX mogą być montowane w miejscach obciążonych ruchem pieszym i ruchem kołowym samochodów osobowych i ciężarowych

Ważna dla środowiska, ochrona zasobów wód gruntowych oraz zapobieganie przesuszaniu gleby

Obniżenie kosztów związanych z rosnącymi cenami wody i oczyszczania ścieków

Odciążenie przeciążonych miejskich systemów kanalizacji burzowej

System HYDRO-BOX przedstawia zakres swoich mozliwości przy montażu z innymi naszymi systemami kanalizacji zewnętrznej PVC-U, PP, K2- KAN czy studni DIAMIR

Zwolnienie od wprowadzonego niedawno w niektórych miastach i gminach, podatku od deszczówki

Firma posiada kompletne instrukcje, przygotowane z myślą o samodzielnym montażu, dzięki czemu instalację można wykonać we wasnym zakresie.