System drenarski PVC-UKatalog Cennik


Charakterystyka techniczna:

  System drenarski PVC-U o ściankach falistych z profilowaną powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną (Typ R1 wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych od DN/OD 50 do DN/OD 160, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

  System rur drenarskich korugowanych z PVC-U, składa się z:
  - rur drenarskich z PVC-U, bez otuliny filtracyjnej
  - rur drenarskich z PVC-U, z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego
  - rur drenarskich z PVC-U z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego
  - kształtek do łączenia rur na zamknięcie zaczepowe
  - studzienek drenarskich


 • Przeznaczenie:
  • System drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochorny budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów.

  • Dróg wewnętrznych, publicznych i autostrad

  • Lotnisk, torowisk, obiektów budowlanych kolei miejskiej (metro)

  • Placów magazynowych, terenów przemysłowych, parkingów i placów manewrowych

  • Wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych

  • Ponadto systemy mogą być stosowane do rozsączania wód deszczowych oraz perkolacji.

Zalety systemu drenarskiego z PVC-U:Rury z filtrem z geowłókniny z PP o gramaturze 90 g/m2 posiadają bardzo dobre parametry hydrauliczne, bardzo dużą odporność na kolmatację i są odporne na procesy biodegradacji

Odporność rur z PVC-U oraz studzienek PP na korozję chemiczną, biologiczną i fizyczną

Duża powierzchnia perforacji rur drenarskich, rury perforowane na całym obwodzie (TP)

Rury posiadają sztywność obwodową ≥ 4 kN/m2

Bardzo szeroki zakres asortymentowy rur, kształtek oraz studni

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniem rur z filtrem z geowłókniny PP oraz ekologicznego filtru z włókna kokosowego

Rury dostepne w kilku wariantach sączenia, w zależności od rozmieszczenia perforacji od 360°, 220°, 120° do całkowitego braku perforacji.

Wysoka trwałość filtra z polipropylenu PP umożliwia stosowanie rur w drogownictwie

Dzięki zastosowaniu zaczepów instalacja oraz konserwacja nigdy nie byly prostsze