PRODUKTY    /     System drenarski PVC -U
KATALOG

Pobierz PDF

CENNIK

Pobierz PDF
System rur drenarskich korugowanych z PVC-U, składa się z:

-rur drenarskich z PVC-U, bez otuliny filtracyjnej
-rur drenarskich z PVC-U, z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego
-rur drenarskich z PVC-U z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego
-kształtek do łączenia rur na zamknięcie zaczepowe
-studzienek drenarskich
System drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochorny budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów oraz do odwadniania warstw konstrukcyjnych dróg