KA-CZMAREK - "Dobra Firma 2012"

W dniu 23 października 2012 roku w Warszawie Przedsiębiorstwo KA-CZMAREK
zostało po raz trzeci uhonorowane przez redakcję "Rzeczpospolitej" nagrodą
"DOBRA FIRMA 2012".